M-Bus - Đồng hồ đo khí công nghiệp

Máy đo khí nén và khí tự nhiên với M-Bus - hiện trực tiếp từ nhà sản xuất.

CS Instruments GmbH & Co. KG là nhà sản xuất OEM của đồng hồ đo khí nén ENDYS AIR với M-Bus từ năm 2010 đến cuối năm 2017. Các sản phẩm được gọi là ENDYS AIR được tiếp thị độc quyền thông qua Hochhut GmbH, hiện đang hợp tác với một nhà sản xuất khác .

Với tư cách là nhà sản xuất OEM trước đây của những sản phẩm đó, chúng tôi hiện cung cấp sản phẩm kế thừa được cải tiến của những sản phẩm đó trực tiếp cho khách hàng của mình.

Sản phẩm kế thừa của chúng tôi về đồng hồ đo khí công nghiệp với M-Bus đã được chứng minh cung cấp cho bạn tất cả các khả năng cần thiết để số hóa các quy trình quản lý năng lượng của bạn và do đó là đồng hồ đo tiêu thụ lý tưởng cho những thách thức trong tương lai.

Các đồng hồ M-Bus đã được cải tiến và sửa đổi hoàn toàn về mặt đo lường và ngoài giao diện M-Bus bắt buộc còn có các đầu ra và hệ thống bus bổ sung sau:

  • Modbus RTU
  • Modbus TCP or TCP PoE
  • Profibus, Profinet
  • 4..20 mA and pulse
  • Hard (in preparation)

Các đồng hồ đo lưu lượng mới VA 520, VA 500, VA 550 và VA 570 với M-Bus là thiết bị đo lưu lượng và tiêu thụ lý tưởng cho khí tự nhiên, khí sinh học, mêtan, nitơ, argon và carbon dioxide.

Những thiết bị này cũng lý tưởng để chuyển đổi hoặc trang bị thêm và lắp đặt mới đồng hồ đo khí, đồng hồ đo khí nén, đồng hồ đo lưu lượng, v.v. sang phần mềm quản lý năng lượng hiện có hoặc mới theo DIN ISO 50001 và DIN ISO 16247 và các hệ thống quản lý tòa nhà.

 

Ưu điểm:

  • Hiển thị trực tiếp tính bằng Nm3 / h hoặc NI / phút và nhiệt độ tính bằng C °
  • Nguyên tắc đo nhiệt lượng - không cần đo thêm áp suất và nhiệt độ
  • Độ chính xác đo lường cao ¼ đến 3 inch
  • Phiên bản chèn VA 500 và VA 550 từ ½ inch đến DN 400 / DN 500

Next Previous

Related Items