CS PM 5110 Đồng hồ đo công suất hiện tại / hiệu dụng

để lắp bảng điều khiển. Đo điện áp, dòng điện và tính toán:

  • • Công suất hoạt động [kW]
  • • Công suất biểu kiến [kVA]
  • • Công suất phản kháng [kVar]
  • • Công suất hữu ích [kWh]cos phi

 

Tất cả dữ liệu đo được chuyển bằng kỹ thuật số (Modbus) sang di động DS 500 / DS 400 di động và có thể được ghi lại ở đó.

Related Items